logo KCP new lang

KCP portfolio new

 linkedin   YouTube button   twiticon   Iconen app KCP new

Kenniscentrum Plantenstoffen

Het Kenniscentrum Plantenstoffen helpt de tuinbouw sector bij de ontwikkeling van commerciële toepassingen voor plantenstoffen, door verbindingen te leggen met marktpartijen die de stoffen kunnen gebruiken voor verpakkingen, cosmetica en andere toepassingen. Zo ontstaan voor de sectoren nieuwe verdienmodellen en duurzame ketens.

Marktgericht
Het centrum onderscheidt zich door een sterke focus op de markt. Het stimuleert en ondersteunt potentiële afnemers van plantenstoffen en brengt hun vraag in kaart, initieert samenwerkingsverbanden en verricht economische- en technologische haalbaarheidsstudies. Vervolgens benut het centrum de kennis en expertise van het uitgebreide netwerk van telers om partijen bij elkaar te brengen voor de praktische implementatie. Ook technologieproviders en kennisinstellingen worden hierbij betrokken.